Eshop menu

JODA - organický jód v oleji a kapsuliach

23.02.2017

DOSTATOK A NEDOSTATOK JÓDU

V nasledujúcom texte Vám priblížime, aký dôležitý je dostatok jódu pre náš organizmus, respektíve čo všetko môže jeho nedostatok spôsobiť. Vzhľadom na to, že dostatok jódu človek ani jeho centrálny nervový systém prakticky nepociťuje, budeme sa zaoberať  nedostatkom jódu v tele. Všetko čo nedostatok jódu v organizme spôsobuje, dostatok jódu naopak zase napráva. Venujme sa teda nedostatku jódu (keďže je to jeden zo všeobecných problémov ľudskej populácie) v ďalšom texte.

V úvode sa opierame o vedecké poznatky a uvádzame:                      KÚPIŤ

  • jód prispieva k správnej forme hormónov štítnej žľazy a jej správnemu fungovaniu
  • jód prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie
  • jód prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému
  • jód prispieva k normálnemu vývoju, rastu detí
  • jód prispieva k udržaniu zdravej pokožky, nechtov

Pre jednoduchosť povieme iba toľko, že nedostatok jódu spôsobuje stratu rovnováhy  (nerovnováha, disharmónia) celého organizmu a následne aj rôzne ochorenia. S nedostatkom jódu sa začínajú fyziologické  komplikácie a vznikajú civilizačné choroby, duševná zaostalosť, a to najmä u detí, ohrozenie vývoja mozgu plodu, poruchy učenia u detí, únava, spomalenie reflexov, zníženie IQ, problémy žien pri menštruačnom cykle, problémy spojené  s tehotenstvom či dokonca až s neplodnosťou, poruchy plodnosti u mužov, zmeny telesnej hmotnosti, sklony k depresiám, oslabenie imunity, a v neposlednom rade poruchy srdcovo cievneho systému a anémia. Tu si Vás dovolíme upozorniť, že jedna z najzávažnejších porúch, ktorú spôsobuje nedostatok jódu v ľudskom tele je narušenie harmónie a porucha funkcie štítnej žľazy. Asi málokto si uvedomuje, čo všetko má nedostatok jódu v našom organizme na „svedomí“. Už sme spomínali, čo všetko môže nedostatok jódu v našom tele spôsobiť. Ponúkame Vám jednoduchú odpoveď na dôležitú otázku, čo s tým môžeme urobiť, či ako tomu môžeme predísť.

rybicka

Zjednodušene by sme Vám mohli odporučiť: „Jedzte ryby.“ V tejto súvislosti sme už ale upozornili na riziká, ktoré so sebou konzumácia kontaminovaných morských rýb prináša.

Práve kvôli tomuto problému si dovoľujeme dať Vám do pozornosti výživový doplnok JODA ORGANIKA s aktívnym organickým jódom. JODA ORGANIKA obsahuje už spomenutý organický jód, ktorý ako ste sa mohli dočítať, je pre ľudské telo potrebný a nenahraditeľný. JODA ORGANIKA Vám zabezpečí dennodenné potrebné množstvo organického jódu pre Vaše telo. Prísunom jódu zabezpečíte naplnenie potrieb vášho organizmu, „uhasíte“ jeho smäd po jóde a významne pomôžete Vášmu telu pri jeho správnom fungovaní.

ENDOKRINNÝ SYSTÉM              KÚPIŤ

Endokrinný systém ľudského tela je téma, ktorej sa venuje množstvo skutočne rozsiahlych publikácií, skrípt a článkov. Jeho popísanie je téma vysoko odborná, a preto sa Vám už v úvode ospravedlňujeme za stručnosť, ale, žiaľ, tak odbornosť ako aj rozsiahlosť tejto témy nás núti byť výrazne stručnejší aj zrozumiteľnejší. Pre niektoré vysvetlenie použijeme alebo si pomôžeme nejakými podobenstvami práve kvôli ľahšiemu pochopeniu a lepšiemu predstaveniu si tejto problematiky. Keďže ľudské telo ako celok je zložito fungujúci systém, rozdeľujeme ho do mnohých podsystémov, aby sme lepšie pochopili princípy, podľa ktorých fungujú.

Endokrinný systém môžeme považovať za jeden z takýchto podsystémov nášho tela. Endokrinný systém je tvorený sústavou deviatich žliaz. Vymenujeme si ich spôsobom odhora nadol, t.j., budeme postupovať od hlavy cez krk, trup až po jeho spodnú časť.

endo

Žľazy endokrinného systému:

A. Epifýza

B. Hypofýza

C. Štítna žľaza

D. Prištítne telieska

E. Týmus (detská žľaza)

F. Nadobličky

G. Podžalúdková žľaza (pankreas)

H. Vaječníky

I. Semenníky

Skôr než si k jednotlivým žľazám endokrinného systému povieme niekoľko základných informácií, je potrebné uviesť, že endokrinné žľazy produkujú hormóny.

Hormóny sú biologicky aktívne látky, ktorých úlohou je :

  • ovplyvňovať niektoré fyziologické funkcie (dýchanie, tlak, tep, teplota…),
  • zabezpečovať výmenu informácií v organizme – ide o látkové riadenie organizmu.

Hormóny v tele pôsobia na ďalšie časti systému, a to buď priamo alebo nepriamo. Ich funkcie sa navzájom kombinujú, dopĺňajú a ovplyvňujú. Vážený návštevník našej stránky, v ďalšom texte si povieme niekoľko slov ku každej z uvedených endokrinných žliaz. Týmto získame aspoň základnú predstavu o endokrinnom systéme. Celý endokrinný systém potrebuje pre svoje správne fungovanie jód, a to v organickej forme.

A. Epifýza – nachádza sa v hlave, je orgánom citlivosti na svetlo. Jej veľkosť sa s pribúdajúcim vekom zmenšuje. Je hlavným zdrojom serotonínu – hormónu nášho vnútorného šťastia. Serotonín tiež zabezpečuje prenos nervových signálov do celého tela. Počas noci sa serotonín mení na melatonín, čo je hormón našich biologických, životných cyklov (napr. spánok a bdenie). Melotonín tiež ovplyvňuje ďalšie hormóny ako napríklad hormóny menštruačného cyklu a tvorbu zárodočných buniek.

B. Hypofýza – podobne ako epifýza sa nachádza v hlave a rozdeľuje sa na predný a zadný lalok. Predný lalok produkuje šesť hormónov, medzi nimi napríklad rastový, ktorý ovplyvňuje vývin a rast organizmu, tyreotropný, ktorý riadi činnosť štítnej žľazy. Zadný lalok produkuje ďalšie hormóny, medzi inými aj oxytocín, ktorý vyvoláva sťahy maternice.

C. Štítna žľaza – nachádza sa v krku súmerne rozložená po oboch stranách od osi stredu. Štítna žľaza produkuje hormóny tyroxín – prostredníctvom ktorého ovplyvňuje metabolizmus, tvorbu bielkovín, má termoregulačný účinok. Hormón Kalcitonín – ovplyvňuje premenu a ukladanie vápnika a fosforu. Funkcia štítnej žľazy v organizme je podobne ako aj pri ostatných žľazách endokrinného systému nenahraditeľná a nezastupiteľná.

D. Prištítne telieska – sú štyri drobné žľazy, ktoré sa nachádzajú tiež v krku na vrchnej a spodnej strane štítnej žľazy a produkujú hormóny, ktoré ovplyvňujú rast a vývoj kostí ako aj ich pevnosť.

E. Týmus – alebo aj detská žľaza, uložená je za hrudnou kosťou a v dospelosti sa stráca (zaniká). Je zodpovedná za imunitný systém alebo inak obranyschopnosť organizmu.

F. Nadobličky – nachádzajú sa pri obličkách a majú hneď niekoľko funkcií: pomáhajú riadiť hladinu cukru v tele, zvyšujú spaľovanie bielkovín a tukov, kontrolujú objem krvi a pomáhajú riadiť krvný tlak, prispievajú k vývoju sekundárnych pohlavných znakov.

G. Podžalúdková žľaza – známa tiež ako pankreas, produkuje tráviace enzýmy, ktoré pomáhajú pri štiepení tukov, cukrov a sacharidov. Pankreas produkuje tiež inzulín, ktorý pomáha udržiavať stálu hladinu cukru v krvi.

H. Vaječníky – produkujú hormóny, ktoré sú zodpovedné za rozvoj a udržiavanie ženských rysov ako aj za priebeh tehotenstva, ovplyvňujú menštruačný cyklus, a tiež do istej miery plodnosť.

I. Semenníky – produkujú hormóny, ktoré zodpovedajú za rast mužských pohlavných orgánov, vývoj mužských znakov a čŕt, rast svalovej hmoty a sily.

Napriek našej snahe udržať čo najzrozumiteľnejší tón nášho vysvetľovania, nebolo možné vyhnúť sa aspoň základnému vymenovaniu endokrinného systému. Endokrinný systém je sústava žliaz, ktorá spolupracuje a dopĺňa sa. Vo veľmi jednoduchom vyjadrení môžeme povedať, že všetko so všetkým súvisí a jedno bez druhého nemôže fungovať. Vďaka pokroku v medecíne je dnes v mnohých prípadoch možné choré alebo nefunkčné žľazy zo systému odstrániť a chýbajúce hormóny dopĺňať umelo.

Dovolíme si však tvrdiť, že je lepšie takýmto stavom predchádzať. Z tohto dôvodu je potrebné zásobovať a dopĺňať náš organizmus organickým jódom. Práve kvôli tomuto je tu výživový doplnok JODA ORGANIKA s biologicky aktívnym organickým jódom.

Na záver si pre pochopenie uveďme nasledujúci príklad :

Predstavme si naše telo ako jednu veľkú továreň, v ktorej musia byť stroje správne nastavené a po sebe nasledujúce procesy starostlivo zosúladené. Ak je tomu tak, všetko funguje ako hodinky. Ale továreň má aj svojich dodávateľov, či už surovín, paliva, energií, no takisto aj odberateľov hotovej výroby, ale aj odpadu. Celý tento proces je riadený manažmentom, na vrchole ktorého stojí riaditeľ. Ak začnú z nejakého dôvodu viaznuť dodávky alebo sa zastaví odber, začnú sa hromadiť problémy. Pokiaľ stoja na čele továrne schopní riaditeľ a manazment, dokážu menšie problémy riešiť zdatne a za plnej prevádzky. Ale s rastom a množením sa problémov, keď začnú v továrni vypadávať a vynechávať niektoré procesy, dochádza aj ku krízovému riadeniu, ktoré továreň obmedzí až do takej miery, že môže dôjsť k úplnému zastaveniu výroby a zavretiu fabriky.

Ľudské telo je závislé od riaditeľa, ktorým sme v tomto prípade my sami. Nedovoľme, aby sa problémy jeho chodu a fungovania nahromadili do takej miery, že si už nedokážeme poradiť.

Predíďme problémom a dajme telu to, čo potrebuje. Pomáhajme mu pri jeho správnom fungovaní. Dopĺňajme do organizmu organickú formu jódu denne. Naše telo nám poďakuje plným výkonnom aj vo vypätých situáciách.

Na príklade z predchádzajúcich kapitol sme si už vysvetlili, čo všetko je úlohou riaditeľa, či manažmentu vo fabrike. V istom zmysle môžeme za takýto vedúci prvok v našom organizme považovať štítnu žľazu. Kým ostatné endokrinné žľazy nášho tela potrebujú jód ako jednu zo zložiek, ktoré zabezpečujú ich správne fungovanie, štítna žľaza „žije“ z jódu. Štítna žľaza rozdeľuje jód do ostatných žliaz podľa potreby. Môžeme si to vysvetliť tak, že na základe „požiadaviek alebo potrieb“ jednotlivých endokrinných žliaz, štítna žľaza uvoľňuje a dodáva potrebné množstvá na správne miesta. Podmienkou týchto procesov je ale predpoklad, že samotná štítna žľaza má pravidelný a dostatočný prísun jódu, a môže tak s ním ďalej nakladať v dostatočnej miere. Preto naša spoločnosť dáva do Vašej pozornosti JODU ORGANIKU s dôrazom na jej organickú formu. Užívaním JODY ORGANIKY dávate štítnej žľaze možnosť správne vyživovať nielen ju samotnú, ale aj ostatné žľazy Vášho endokrinného systému. Vašim správnym rozhodnutím pomôžete svojmu organizmu, a to nielen preventívne, ale aj pri samotnom naprávaní „škôd“, ktoré sú vyvolané práve trvalým nedostatkom jódu a zvlášť organického jódu, ktorého sa nášmu telu prostredníctvom stravy takmer nedostáva. Naša strava totiž prakticky jód neobsahuje a ak áno, tak naozaj len v stopovej miere, a tá je silne nepostačujúca. Endokrinný systém a predovšetkým štítna žľaza sú odkázané na pomoc zvonka. Na Vašu pomoc.

ORGANICKÁ A ANORGANICKÁ FORMA JÓDU

Zaujímavou informáciou je, že ľudský organizmus, ktorý obsahuje v priemere 40 až 50 miligramov jódu sa v najväčšom množstve okrem  štítnej žľazy nachádza aj v ostatných endokrinných žľazách a že bola pozorovaná  súvislosť medzi množstvom jódu v týchto orgánoch, ich funkciou a ochorením. Je známe, že v našich zemepisných šírkach, jód v potravinách a vode, ktoré konzumujeme, vzduch, ktorý dýchame, buď úplne absentuje, alebo sa nachádza v zanedbateľných množstvách, ktoré na pokrytie potreby organizmu  nestačia. Na základ toho boli realizované výskumy zaoberajúce sa ochorením spôsobených deficitom jódu. Výsledkom bolo zistené, že nedostatok jódu spôsobuje disharmóniu  celého organizmu a následne aj rôzne ochorenia. Keď zoberieme do úvahy ešte to, že jód v organickej forme je jeden z najsilnejších antioxidantov a imunostimulátorov majúci navyše schopnosť synergizovať  s ostatnými biologický aktívnymi látkami, vychádza nám, že jód v organickej forme  je skutočne  jedinečná látka pre zdravie človeka nepostrádateľná.

V praxi sa však často stretávame s nejasnosťami okolo anorganickej a organickej formy jódu. Rozhodli sme sa Vám vysvetliť tento rozdiel skôr laickejšie.  Toto porovnanie Vám možno bude vyvolávať úsmev na tvarí, no my ju občas používame aj pri styku s odbornou verejnosťou, pretože ich vráti až do školských čiaš a oživí ich pozornosť. Anorganická forma jódu a organická forma jódu sa od seba líšia presne tak ako kameň a bylinka. Asi všetci si pamätáme, že jedno zo základných rozdelení  chémie je delenie na ANORGANICKÚ, alebo aj neživú chémiu a ORGANICKÚ, alebo aj živú chémiu. Snáď takým, pre náš najbežnejším  predstaviteľom  neživej  chémie  bude kameň a najjednoduchšie  vnímaným predstaviteľom  organickej chémie bude bylinka. Vybrali sme tieto dva vzory preto, že chceme takýmto osobitým príkladom poukázať na rozdiel foriem anorganického a organického jódu. Skúste  zjesť  kameň, ak prijmeme predpoklad, že  by sme ho dokázali  zhltnúť  cely, po prechode tráviacim  traktom, neodovzdá  nášmu  telu  nič, alebo skoro nič a dúfajme, že  prirodzeným  spôsobom  sa ho naše telo zbaví. Dokonca je možné, že  počas doby, ktorú v našom tele kameň strávi, nám môže  spôsobiť  aj iste problémy. Obrazne môžeme  povedať, že sme zjedli anorganickú  chémiu. Na rozdiel od kameňa  ak zjeme bylinku(vajce, mäso), zjeme organickú  chémiu, ktorá v našom tele počas doby, ktorý v ňom  strávi odovzdá  nášmu telu nejaké živiny a látky, pričom z jej vylúčením  z organizmu nebudeme mať žiadny  problém. Telo vyživíme aj obohatíme, udržíme  ho v chode, dodáme  mu energiu atď.  Presne  takto to funguje aj so spracovaním  anorganickej a organickej formy jódu.

Anorganickú a organickú formu jódu  od seba odlišuje  spôsob  chemickej väzby, rozdielnosť schopnosti aktivity a pasivity, ktoré  z týchto chemických  väzieb  vychádzajú alebo sú nimi určované  a takisto aj schopnosť  ľudského  alebo živočíšneho  organizmu jednotlivé  väzby  a teda aj jednotlivé formy jódu spracúvať. Živočíšny organizmus je zástupca organickej chémie. Organicky organizmus dokáže spracovať a spoznať organické  formy aj keď sú  pridávané  zvonku. Takže ľudský  organizmus prijíma  organickú formu jódu  ako niečo, čo mu je známe, niečo, čo pozná  a čo je pre neho a u neho vítané.

Nová organická forma jódu vo výživovom doplnku JODA ORGANIKA®neobsahuje žiadne zdraviu škodlivé látky. Týmto sa nová organická forma jódu vo výživovom doplnku JODA ORGANIKA® zaradila medzi jedinečné produkty účinné pri prevencií a predchádzaniu ochorení  spôsobených narušením hladiny jódu v organizme. Veľkou prednosťou novej organickej formy jódu vo výživovom doplnku JODA ORGANIKA® oproti doposiaľ používaným je to, že jej štruktúra makromolekulárno-organického komplexu je ľudským organizmom veľmi dobre prijímaná a vstrebávaná, tak ako je to u iných produktov organického pôvodu, či už ide o bielkoviny, sacharidy, lipidy a iné. Účinnosť a neškodnosť výživového doplnku JODA ORGANIKA® bola potvrdená tisíckami užívateľov a  boli zaznamenané pozitívne výsledky, vrátane dobrej znášanlivosti a tolerancie, bez akýchkoľvek vedľajších účinkov. Vo všetkých sledovaných prípadoch došlo k výraznému zlepšeniu zdravotného stavu. Naše skúsenosti potvrdzujú tieto údaje, lebo organizmus dlhodobo túto dávku toleruje bez akýchkoľvek vedľajších účinkov. Vychádzajúc z prezentovaného sme toho názoru, že nová organická forma jódu vo výživovom doplnku JODA ORGANIKA®, svojim zložením, štruktúrou, účinkom sa ukázala vhodným prostriedkom pri normalizácií  hladiny jódu v organizme.

Súhrn :

Organická forma jódu – je ľudským telom veľmi  dobre prijímaná. Prebytočné množstvo v tele neukladá ale prirodzene vylúči močom, potom a stolicou. Jediná účinná a bezpečná forma jódu pre udržanie každého človeka od vývoja plodu až po starobu.

Anorganická forma  jódu – je pre telo cudzia. Rizikom je, že organizmus túto formu nepozná a prebytočné množstvo ukladá, s čím môžu byť spojené riziká ohrozujúce zdravie človeka.

VPLYV JÓDU NA PLODNOSŤ

Jód je stopový prvok, nevyhnutný pre tvorbu hormónov štítnej žľazy, ktoré zaujímajú kľúčové postavenie v regulácii energetického metabolizmu. Jód zohráva dôležitú a nezastupiteľnú rolu pri tvorbe hormónov štítnej žľazy, ktoré riadia v každej bunke nášho tela premenu základných živín na dostatočné množstvo energie pre jej rast, existenciu a funkciu, sú teda tiež jedným z hlavných činiteľov nutných pre normálny vývoj mozgu.

Dostatočné množstvo jódu pre organizmus je nevyhnutné predovšetkým pre ľudský plod počas vnútromaternicového vývoja, pre dieťa po narodení do troch rokov, ďalej v období dospievania, v tehotenstve a pre kojace ženy.

Joda Organika plodnosť

Štítnej žľaze sa právom hovorí brána zdravia. V nej prebiehajú zložité procesy, ktorých výsledkom je tvorba hormónov tetrajodtyronínu T4 a trijodtyronínu T3 a ich uvoľnenie do obehu. Bez prítomnosti jódu však nie je štítna žľaza schopná tvoriť tieto hormóny.

Štítna žľaza pri nedostatku jej hormónov alebo nedostatočnej stimulácii tkanín hormónmi spôsobuje nízke bazálne teploty, neobvykle dlhé cykly, anovulačné cykly, predlžený výskyt akože plodnejšieho hlienu, silné menštruácie, neobjasnenú neplodnosť, spontánny potrat alebo nízku sexuálnu túžbu.

Zvýšená funkcia štítnej žľazy tiež spôsobuje neplodnosť, vyskytuje sa však zriedkavejšie ako znížená funkcia. Akýkoľvek posun od normálneho fungovania štítnej žľazy úzko súvisí so zmenou plodnosti.

Tehotenstvo - Nedostatočná luteálna fáza

Ak vaše hormóny nefungujú dostatočne dobre, môže vaša luteálna fáza byť krátka, prípadne budete mať pred či pomenštruačné špinenie, slabý vzostup bazálnej teploty, problémy s množstvom hlienu (teda málo alebo veľa), amonoreu alebo neobjasnenú neplodnosť.

Nepravidelná menštruácia alebo dokonca diagnostikovaná neplodnosť môže súvisieť – bez ohľadu na to, či dojčíte, alebo už menštruujete – s prejavom nadmerného vylučovania prolaktínu – čo sa prejavuje poruchou luteálnej fázy. Výnimkou sú ženy v prechode, kedy je krátka luteálna fáza prirodzenou súčasťou zmien plodnosti.

Nedostatok jódu spôsobuje vznik nových civilizačných ochorení, či duševnú zaostalosť u detí. Počas tehotenstva znamená pre ešte nenarodené dieťa vážne ohrozenie vývoja mozgu a centrálneho nervového systému, čo už nie je možné napraviť v ďalšom období života. Nedostatok jódu spôsobuje tiež poruchy učenia u detí, únavu, poruchy sústredenia, spomalené reflexy, znižovanie IQ, oslabovanie imunitného systému, vznik niektorých rakovinových ochorení a nádorov, zníženie úrovne hemoglobínu v krvi – anémiu, bronchitídu, depresie a vnútorný nepokoj, u žien poruchy menštruačného cyklu, problémy s tehotenstvom až neplodnosť.

U mužov spôsobuje nedostatok jódu poruchy plodnosti, priberanie na hmotnosti, u žien najmä počas klimaktéria, poruchy sexuálneho vývoja, pocit chladu v končatinách, bolesti a kŕče svalov, lámavé nechty, vypadávanie vlasov, opuchy, napr. v oblasti očí, suchú pokožku a zápchu.

Zvlášť nebezpečný je ťažký nedostatok jódu v tehotenstve a v raných fázach života dieťaťa, ktorý môže viesť k vážnemu a trvalému poškodeniu vývoja centrálnej nervovej sústavy – kreténizmu. Aj nižší stupeň nedostatku jódu v materskom organizme a ranom detskom veku negatívne ovplyvňuje správny duševný a telesný vývoj s následnými problémami pri učení a chápaní, s možným znížením inteligencie. Nedostatok jódu spôsobuje aj poruchy sluchu.

Joda Organika tehotenstvo■ Jód prispieva k správnej funkcii nervového systému a správnej tvorbe hormónov štítnej žľazy, ktoré ovplyvňujú množstvo kľúčových pochodov v našom tele. Základnou stavebnou zložkou hormónov štítnej žľazy je jód, ktorého nedostatok môže funkciu štítnej žľazy nepriaznivo ovplyvniť.

■ Tehotné ženy potrebujú výrazne viac jódu v potrave ako zvyšok populácie. Odporúčaná denná dávka jódu pre bežnú populáciu je 150 mikrogramov deň.

KÚPIŤ

Táto webová stránka používa cookies

Pre personalizáciu obsahu a reklám, pre poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti využíváme súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používáte, zdieľame so svojími partnermi pre sociálne média, inzercie a analýzy. Partneri tieto údaje môžo skombinovat s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používáte ich služby. V prípade Vášho súhlasu prosím pokračujte pri prehliadaní webovej stránky a stačte OK.
Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.(Viac informácií)

OK

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie používateľskej skúsenosti.
Zákon uvádza, že na Vašom zariadení môžeme ukladať súbory cookie, ak sú pre prevádzku týchto stránok nevyhnutné. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie.
Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.
Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: naturlekaren.sk www.naturlekaren.sk